Apply For:


Proces Adviseur/Architect

Proces Adviseur/Architect


Senior Procesadviseur/Architect

Locatie: Houten
Duur: 5 mnd
Uren: 32 per week

Opdracht
De senior procesadviseur/architect is verantwoordelijk voor het ontwerpen/herijken, beschrijven en inrichten van de primaire, besturende en ondersteunende processen. Er ligt een belangrijke opgave om processen in de organisatie op orde te brengen. Jij neemt de organisatie daarin mee op sleeptouw. Ook ben je mede verantwoordelijk voor de visie op procesbeheer en de implementatie van het systeem Engage. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden binnen de kaders die gesteld worden door concern-control. Het accent ligt op processen die van belang zijn voor de rechtmatigheidsverklaring en twee processen van het Team Samenleving (de processen leerplicht en inburgering). Je werkt in jouw opdracht veel samen met onze interne procesadviseur, de adviseurs AO/IC en medewerkers die betrokken zijn bij de aan te pakken processen.

Taken en resultaatgebieden:

Processen in kaart brengen en beschrijven (kennis van Engage is een pre)
Processen stroomlijnen, inclusief controlepunten bijvoorbeeld (financiƫle) rechtmatigheid en informatieveiligheid etc.
Adoptie van gestroomlijnde processen
Processen overdragen aan de proceseigenaar
Samenwerkingsafspraken maken met stakeholders/leveranciers
Kennisoverdracht aan (interne) klanten en stakeholders/leveranciers.
Verder zet je een intern werkoverleg op, gericht op de beoordeling van processen (met hierin de adviseur AO/IC, privacy-adviseur, CISO, archiefinspecteur en een adviseur/medewerker WOO). Onderdeel van jouw opdracht is ook het delen van jouw kennis en ervaring (o.a. met de interne procesadviseur), zodat de organisatie na afloop van jouw opdracht beter in staat zelf de benodigde stappen te zetten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als procesadviseur bij een gemeente.