Apply For:


Blueriq Business Engineer

Blueriq Business Engineer


Opdrachtomschrijving:
- Het ontwerpen en implementeren van een samenhangende architectuur die realisatie van de DUO strategie en in het bijzonder die van de directie Onderwijsinstellingen mogelijk maakt;
- Het inbrengen van (architectuur en) BLUERIQ expertise binnen het project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen (DAB) en eventuele andere projecten;
- Het opstellen en uitdragen van architecturale inzichten, kaders, standaarden en beleid;
- Het toetsen van trajecten opdat de architectuurkaders voor het programma DAB ook op juiste wijze zijn toegepast;

In het kader van de modernisering van de systemen voor de bekostiging van onderwijsinstellingen, heeft DUO een prototype-oplossing gerealiseerd met standaard-software voor het op basis van bedrijfsregels vaststellen van uit te keren bedragen. Het prototype is gebaseerd op Blueriq, waarbij integratie-oplossingen worden hergebruikt die eerder voor DUO zijn ontwikkeld. Inmiddels wordt er door verschillende teams gewerkt aan Blueriq oplossingen voor de 5 hoofdprocessen van OI/BKP.

DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijnde onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Eisen: (Kennis: Opleiding/certificaat)


Ervaring:


Competenties:


Aanvullende kennis:


Overige functiewensen: